Saltar al contenido principal

1*451 — Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)