Skip to main content

2312 — Tècnics educadors d'educació especial

  Els tècnics educadors d'educació especial ensenyen, al nivell d'instrucció que convingui, a nens, joves i adults, ja siguin persones amb discapacitats físiques o psíquiques o persones amb dificultats per aprendre i instruir-se.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar activitats de conformitat amb les necessitats i possibilitats dels alumnes.
  • Ensenyar emprant tècniques i mitjans apropiats per a les discapacitats i el nivell dels alumnes -com el sistema d'escriptura Braille o el de lectura labial- i supervisar les tasques a l'aula.
  • Estimular la confiança dels alumnes, ajudar-los a descriure i adoptar mètodes que atenuïn les limitacions imposades per la seva discapacitat o dificultat i infondre'ls un sentiment d'autorealització.
  • Organitzar exercicis, treballs pràctics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne i intercanviar impressions sobre aquest tema amb els pares, el professor encarregat, terapeutes, assistents socials i altres persones interessades.
  • Preparar informes escolars i docents.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics educadors de persones amb discapacitat

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Professors d'educació especial (vegeu 2311)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics educadors educació especial

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  3212 Tècnics educadors d'educació especial
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2352 Professors d'educació especial 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2312 Técnicos educadores de educación especial
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2352 Special needs teachers 2