Saltar al contingut principal

1112 — Personal directiu de l'Administració pública

  El personal directiu de l'Administració pública assessora el govern en afers polítics, vigila la interpretació i aplicació de la política pública i la legislació per part dels òrgans públics; actua en nom i representació del país a l'estranger o du a terme tasques similars a organitzacions intergovernamentals. Planifica, organitza, orienta, controla i avalua les activitats generals dels departaments, òrgans, agències o comissions del govern nacional o dels governs de la regió o de la província o col·lectivitat local, de conformitat amb la legislació i les polítiques del govern o dels òrgans legislatius.

  Els empleats o funcionaris de les administracions públiques que gestionen una empresa pública o un organisme similar on els empleats públics duen a terme tasques similars a les exercides pels dirigents de les empreses descrites en el grup primari 1120, "Directors generals i presidents executius", es classificaran en el grup esmentat.

  Es considera empresa pública qualsevol empresa en la qual els poders públics poden exercir, directament o indirectament, una influència dominant pel que fa a la propietat, la participació financera o a les normes que la regeixen. A la pràctica es considera que l'empresa és pública: a) quan la participació efectiva dels poders públics en el capital de l'empresa supera el 50%; b) quan les decisions d'una empresa depenen fonamentalment dels poders públics, encara que aquests no hi participin majoritàriament.

  Per poders públics s'entenen les administracions públiques (general de l'Estat, autonòmica i local), l'administració de la Seguretat Social i altres organismes públics, com ara l'Institut Nacional d'Indústria (INI) i l'Institut Nacional d'Hidrocarburs (INH).

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar, en els afers polítics, l'Administració pública i l'òrgan legislatiu nacional, regional, provincial o municipal.
  • Assessorar en la preparació dels pressupostos públics i de les lleis i reglaments, incloses les seves esmenes.
  • Establir objectius per als òrgans públics de conformitat amb la legislació i la política de l'Administració pública.
  • Elaborar o aprovar i avaluar programes i procediments per a l'aplicació de les polítiques públiques juntament amb la mateixa Administració pública o per mitjà d'una consulta.
  • Recomanar, examinar, avaluar i aprovar documents, notes i informes presentats per altres directius de l'Administració pública de nivell mitjà o superior.
  • Vetllar per l'elaboració i aplicació de sistemes i procediments adients per dur a terme el control pressupostari.
  • Coordinar les activitats amb els altres directius i funcionaris de l'Administració pública.
  • Presentar a comissions legislatives o de l'Administració pública polítiques, programes o pressupostos.
  • Controlar la interpretació i aplicació de la política pública i de la legislació per part dels òrgans públics.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ambaixadors
  • Cònsols generals
  • Directors de la funció pública
  • Directors i gerents de centres penitenciaris
  • Major del cos de Mossos d'Esquadra
  • Subsecretaris d'Estat

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directius administracions públiques

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1112 Senior government officials