Saltar al contingut principal

1113 — Directors d'organitzacions d'interès social

  Els directors d'organitzacions d'interès social defineixen, formulen i orienten la política d'aquestes organitzacions, com ara partits polítics, sindicats, organitzacions d'empresaris, associacions industrials, organitzacions humanitàries o de beneficència i associacions esportives, i actuen en nom i representació d'aquestes organitzacions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Definir i formular les polítiques, els estatuts i reglaments de l'organització.
  • Planificar, dirigir i coordinar el funcionament general de l'organització.
  • Examinar les operacions i els resultats de l'organització i informar el consell de direcció i els òrgans directius, els membres de l'organització i les entitats que aporten finançament.
  • Dur a terme negociacions en nom de l'organització, dels seus membres i dels grups rellevants d'interès social.
  • Defensar els interessos de l'organització i dels seus membres davant dels òrgans legislatius, l'Administració pública o el públic en general.
  • Planificar, organitzar i orientar les activitats dels òrgans encarregats d'aplicar les polítiques, estatuts i reglaments de l'organització.
  • Vetllar per l'elaboració i aplicació de sistemes i procediments adients per tal de dur a terme el control pressupostari.
  • Supervisar i avaluar el funcionament de l'organització o empresa d'acord amb els objectius i les polítiques establerts.
  • Representar l'organització en actes oficials i reunions d'òrgans directius, en negociacions i en convencions, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Dirigents d'organització empresarial
  • Dirigents d'organització humanitària
  • Dirigents de fundació
  • Dirigents de partit polític
  • Dirigents de sindicat de treballadors

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors organitzacions d'interès social

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1114 Dirigents d'organitzacions especialitzades