Saltar al contingut principal

1311 — Directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals

  Els directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals planifiquen, dirigeixen i coordinen la producció d'operacions a gran escala agrícola, hortícola i forestal, com ara plantacions, grans hisendes, granges col·lectives i cooperatives agrícoles per conrear i recol·lectar els conreus, o per alimentar i criar el bestiar.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat del mercat de l'agricultura i la silvicultura i planificar-ne la producció per tal de satisfer els requeriments del contracte i la demanda del mercat.
  • Establir i gestionar els pressupostos, supervisar el rendiment i els costos de producció, registrar informació relativa a la gestió agrària, i preparar informes financers i operatius.
  • Acordar amb els compradors els termes de les vendes de conreus i bestiar.
  • Contractar la producció de conreus i bestiar o gestionar-ne la producció amb agricultors o propietaris independents.
  • Planificar el tipus, la intensitat i la seqüència de les operacions agrícoles (per exemple, determinar el millor moment per plantar, polvoritzar i recol·lectar).
  • Analitzar el sòl per tal de determinar els tipus i les quantitats de fertilitzants necessaris per maximitzar-ne la producció.
  • Comprar maquinària, equipament i subministraments com ara tractors, llavors, fertilitzants i productes químics.
  • Identificar i controlar toxines ambientals, males herbes, plagues i malalties en els conreus i els boscos.
  • Organitzar operacions agrícoles com ara el manteniment d'edificis, els sistemes d'abastament d'aigua i els equipaments.
  • Dirigir i coordinar activitats com ara la plantació, el reg, l'aplicació de productes químics, la collita, i la seva classificació.
  • Inspeccionar plantacions i camps per tal de determinar dates de maduració dels conreus, o per estimar els danys potencials sobre conreus causats pel clima.
  • Supervisar la selecció, formació i rendiment dels treballadors agrícoles i forestals i dels contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agricultors i gerents d'explotacions mixtes (agrícoles i ramaderes)
  • Criadors i gerents d'explotacions avícoles
  • Criadors i gerents d'explotacions de bestiar oví i cabrum
  • Directors d'explotacions agrícoles
  • Directors d'explotacions avícoles
  • Directors d'explotacions de bestiar boví
  • Directors d'explotacions de bestiar oví o cabrum
  • Directors d'explotacions forestals
  • Directors d'explotacions ramaderes
  • Directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals
  • Directors de silvicultura
  • Directors i gerents d'empreses de jardineria
  • Directors i gerents d'explotacions agràries
  • Directors i gerents d'explotacions de cereals
  • Directors i gerents d'explotacions de conreus industrials
  • Directors i gerents d'explotacions fructícoles
  • Gerents d'explotacions forestals
  • Ramaders de bestiar brau
  • Ramaders i gerents d'explotacions de bestiar boví
  • Ramaders i gerents d'explotacions de bestiar oví o cabrum

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agricultors propietaris (vegeu 6110)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors producció explotacions agropecuàries

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1311 Agricultural and forestry production managers