Saltar al contingut principal

1313 — Directors d'indústries manufactureres

  Els directors d'indústries manufactureres planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats relatives a la producció de béns, la producció i la distribució d'electricitat, gas i aigua i el tractament i eliminació de residus, així com la valorització d'aquests residus. S'inclouen en aquest grup tant els directors de departaments de producció de grans empreses com els directors de petites empreses manufactureres.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Definir, aplicar i supervisar estratègies, polítiques i plans de producció.
  • Planificar detalls de les activitats de producció en termes de qualitat i quantitat del producte, costos, temps i necessitats de mà d'obra.
  • Controlar el funcionament de la planta de producció i dels procediments de qualitat mitjançant la planificació del manteniment, la indicació de les hores de funcionament i el subministrament de peces i utillatge.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar el producte i els costos de producció, i ajustar els processos i recursos per tal de minimitzar-ne els costos.
  • Consultar altres directors sobre qüestions de producció i informar-los-en.
  • Controlar l'adquisició i instal·lació de noves instal·lacions i equips.
  • Controlar la preparació de registres i informes de producció.
  • Coordinar el compliment dels requisits de salut i seguretat en el treball.
  • Identificar oportunitats de negoci i determinar els productes que s'han de fabricar.
  • Estudiar i aplicar els requisits legals i reglamentaris que afecten les operacions de fabricació i el medi ambient.
  • Controlar la fixació de quotes per a la fabricació de béns especialitzats i signar contractes amb clients i proveïdors.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'empreses o departaments de tractament i eliminació de residus
  • Directors d'empreses o departaments de valorització de residus
  • Directors d'indústries manufactureres
  • Directors de producció i operacions d'indústries manufactureres
  • Fabricants
  • Gerents d'empreses o departaments de tractament i eliminació de residus
  • Gerents d'empreses o departaments de valorització de residus

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Supervisors d'altres indústries manufactureres (vegeu 3209)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors indústries manufactureres

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1321 Directors d'indústries manufactureres
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1313 Directores de industrias manufactureras
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1321 Manufacturing managers