Saltar al contingut principal

1316 — Directors d'empreses de construcció

  Els directors d'empreses de construcció planifiquen, dirigeixen i coordinen la construcció d'obres públiques, edificis i habitatges. S'inclouen en aquest grup tant directors de departaments com directors generals d'empreses que no compten amb una jerarquia a nivell directiu.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Interpretar plànols i especificacions d'arquitectura.
  • Coordinar els recursos de mà d'obra i la compra i lliurament de materials, instal·lacions i equips.
  • Negociar amb els propietaris dels edificis, els urbanitzadors i els subcontractistes que intervenen en el procés de construcció per tal de garantir que els projectes es completin dins de termini i d'acord amb el pressupost.
  • Preparar licitacions i ofertes contractuals.
  • Gestionar i aplicar programes de coordinació de les feines per a les obres de construcció.
  • Vetllar pel compliment de la legislació sobre construcció i de les normes en vigor en matèria de rendiment, qualitat, costos i seguretat.
  • Organitzar la presentació de plans a les entitats locals.
  • Construir sota contracte o subcontracte els serveis de construcció especialitzats.
  • Adoptar les mesures necessàries en relació amb la inspecció de la construcció per part de les autoritats competents.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal i dels subcontractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari

  • Constructors
  • Directors d'empreses de construcció
  • Directors de departaments de construcció

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors generals d'empreses de construcció (vegeu 1120)
  • Paletes (vegeu 7121)
  • Supervisors de la construcció (vegeu 3202)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors empreses construcció

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1323 Directors d'empreses de construcció
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1316 Directores de empresas de construcción
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1323 Construction managers