Saltar al contingut principal

2112 — Altres metges especialistes

  Els metges especialistes inclosos en aquest grup primari (del qual s'exclouen els metges de família) diagnostiquen, tracten i prevenen malalties, trastorns, lesions i altres trastorns físics i mentals de les persones. Utilitzen tècniques de proves mèdiques, quirúrgiques, físiques i psiquiàtriques especialitzades basades en principis i procediments de la medicina moderna. S'especialitzen en determinats tipus de malalties, pacients o mètodes de tractament i poden dur a terme tant la docència com la investigació sobre les seves àrees d'especialització.

  Les ocupacions incloses en aquest grup primari requereixen estar en possessió d'una llicenciatura universitària en medicina i de la formació clínica de postgrau en una determinada especialitat (excepte en medicina familiar) o equivalent. S'hi inclouen també els metges interns, els quals es formen com a especialistes (excepte en medicina familiar). Encara que en alguns països l'estomatologia pot ser considerada com una especialitat mèdica, els estomatòlegs s'haurien d'incloure en el grup primari 2151, "Odontòlegs i estomatòlegs".

  Els professionals de la investigació mèdica que duen a terme recerca biomèdica utilitzant organismes vius però, no duen a terme una pràctica clínica es classifiquen en el grup primari 2421, "Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars".

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Realitzar l'exploració física dels pacients i fer-los entrevistes, a ells i a les seves famílies, per determinar el seu estat de salut.
  • Analitzar informació mèdica aportada pel metge de referència o per altres professionals de la salut.
  • Sol·licitar proves de diagnòstic especialitzades a fi de determinar la naturalesa d'una malaltia o trastorn.
  • Prescriure i administrar tractaments, medicaments, anestèsics especialitzats, programes de psicoteràpia, rehabilitació física o altres mesures curatives o preventives.
  • Realitzar intervencions quirúrgiques de caràcter general o especialitzat.
  • Prestar assistència especialitzada prenatal, postnatal i durant el part.
  • Recollir la informació i l'historial clínic dels pacients i intercanviar informació amb altres professionals de la salut a fi d'assegurar una atenció medica continuada.
  • Certificar naixements, morts i malalties de declaració obligatòria als organismes públics d'acord amb la normativa legal i professional.
  • Subministrar informació a pacients, famílies i comunitats sobre mesures preventives, tractaments i cures de determinades malalties lleus.
  • Realitzar autòpsies per determinar causes de mort.
  • Investigar sobre trastorns i malalties humanes i sobre mètodes preventius o curatius i difondre'n els resultats per mitjà d'informes científics o similars.
  • Planificar i participar en programes dissenyats per tal de prevenir l'aparició i propagació de malalties comunes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cirurgians
  • Cirurgians maxil·lofacials
  • Endocrinòlegs
  • Metges especialistes en endocrinologia i nutrició
  • Metges especialistes en medicina nuclear
  • Metges especialitzats en rehabilitació
  • Metges interns residents especialitzats (excepte metges de medicina familiar i comunitària)
  • Metges radiòlegs
  • Neuròlegs
  • Oftalmòlegs
  • Psiquiatres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Estomatòlegs (vegeu 2151)
  • Investigadors biomèdics (en biologia i zoologia) (vegeu 2421)
  • Metges de capçalera (vegeu 2111)
  • Metges de família (vegeu 2111)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Altres metges especialistes

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2121 Metges 2
  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  2212 Metges especialistes
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  2112 Otros médicos especialistas
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  2212 Specialist medical practitioners