Saltar al contingut principal

2158 — Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental

  Els professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental avaluen, planifiquen i implementen programes per identificar, observar i controlar factors ambientals que poden afectar potencialment la salut humana. Aquests programes tenen per objecte assegurar condicions de treball segures i saludables i prevenir malalties o lesions causades per agents químics, físics, radiològics o biològics o factors ergonòmics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Desenvolupar, aplicar i revisar programes i polítiques per minimitzar riscos potencials per a la salut i la seguretat en l'ambient i en el treball.
  • Preparar i aplicar plans i estratègies per a l'eliminació segura, econòmica i adequada de residus comercials, industrials, mèdics i de productes domèstics.
  • Aplicar programes de prevenció i estratègies sobre malalties contagioses, seguretat alimentària, tractament i sistemes d'eliminació d'aigües residuals, qualitat de l'aigua per a activitats recreatives i per al consum domèstic, substàncies contaminades i perilloses.
  • Identificar, informar i documentar perills; avaluar i controlar riscos en el medi ambient i en el lloc de treball i assessorar sobre el compliment de les lleis i els reglaments rellevants.
  • Desenvolupar, aplicar i supervisar programes per tal de minimitzar la contaminació del lloc de treball i del medi ambient a conseqüència de riscos de naturalesa química, física i biològica.
  • Assessorar sobre mètodes per tal de prevenir, eliminar, controlar o reduir l'exposició de treballadors, estudiants, públic en general i del medi ambient a riscos radiològics o d'altres tipus.
  • Promoure principis ergonòmics en el lloc de treball, com ara l'adaptació del mobiliari, l'equipament i les activitats de la feina a les necessitats dels treballadors.
  • Impartir ensenyament, informació, formació i assessorament a persones de tots els nivells sobre aspectes d'higiene laboral i salut del medi ambient.
  • Registrar i investigar lesions i danys dels equips i documentar el funcionament de la seguretat.
  • Coordinar mesures de compensació, rehabilitació i reincorporació al treball de treballadors lesionats.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Epidemiòlegs
  • Responsables corporatius de seguretat en el treball
  • Responsables de qualitat i seguretat alimentària
  • Responsables tècnics de salut ambiental urbana
  • Tècnics en protecció radiològica en instal·lacions nuclears

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Professionals salut, higiene laboral i ambiental