Saltar al contingut principal

Els químics investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes operatius o apliquen els coneixements científics de la química per tal d'idear nous coneixements o productes i per al control de la qualitat i dels processos.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Realitzar investigacions i perfeccionar o desenvolupar conceptes, instruments, teories i mètodes operatius de la química.
 • Efectuar experiments, assajos i anàlisis per tal d'investigar la composició química, l'energia i les transformacions químiques de diverses substàncies, materials i productes naturals, artificials o sintètics.
 • Elaborar procediments de control ambiental, de control de qualitat i d'altres tipus per a fabricants o usuaris.
 • Realitzar programes de recopilació i anàlisi de mostres i de dades per identificar i quantificar substàncies ambientals tòxiques.
 • Participar en projectes de recerca i desenvolupament multidisciplinaris amb enginyers químics, biòlegs, microbiòlegs, agrònoms, geòlegs i altres professionals.
 • Utilitzar microorganismes a fi de convertir substàncies en compostos nous.
 • Determinar la manera de reforçar o combinar els materials existents o desenvolupar-ne altres de nous.
 • Reproduir i sintetitzar substàncies existents a la natura per crear noves substàncies artificials.
 • Preparar ponències i informes de caràcter científic.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Químics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Bioquímics (vegeu 2421)
 • Farmacèutics (vegeu 2140)
 • Farmacòlegs (vegeu 2421)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Químics

Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
Codi Descripció
2113 Químics
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
2413 Químicos
Correspondència amb CIUO-2008 (en)
Codi Descripció
2113 Chemists