Saltar al contingut principal

2426 — Professionals de la protecció ambiental

  Els professionals de la protecció ambiental estudien i avaluen els efectes de l'activitat humana sobre el medi ambient, com ara la contaminació atmosfèrica, aquàtica i acústica, la contaminació del sòl, el canvi climàtic, els residus tòxics i l'exhauriment i la degradació dels recursos naturals. Elaboren plans i busquen solucions per a la protecció, conservació, recuperació, minimització i prevenció de danys en el medi ambient.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme investigacions, realitzar proves, recollir mostres, realitzar anàlisis sobre el terreny i al laboratori per tal d'identificar fonts de problemes mediambientals i recomanar formes de prevenir, controlar i contrarestar l'impacte d'aquests problemes.
  • Avaluar el probable impacte mediambiental d'activitats, projectes i iniciatives potencials o proposats i recomanar si s'ha de seguir endavant amb ells.
  • Desenvolupar i coordinar la implantació de sistemes de gestió mediambiental que permetin a les organitzacions d'identificar, vigilar i controlar l'impacte mediambiental de les seves activitats, productes i serveis.
  • Realitzar auditories per tal d'avaluar l'impacte mediambiental d'activitats, processos, residus, sorolls i substàncies.
  • Avaluar el compliment per part de les organitzacions de les disposicions i directrius públiques i internes en matèria de medi ambient, tot identificant infraccions i determinant l'acció correctiva requerida.
  • Prestar assessorament tècnic i serveis de suport a les organitzacions sobre la millor forma d'abordar els problemes mediambientals per tal de reduir el dany mediambiental i minimitzar les pèrdues econòmiques.
  • Elaborar plans de conservació.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ambientòlegs
  • Analistes de la contaminació atmosfèrica
  • Analistes de la qualitat de l'aigua
  • Auditors mediambientals
  • Científics de conservació
  • Científics mediambientals
  • Consellers mediambientals
  • Consultors mediambientals
  • Funcionaris de serveis de conservació
  • Investigadors mediambientals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers ambientals (vegeu 2437)
  • Tècnics en salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Professionals protecció ambiental

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  2133 Professionals de la protecció mediambiental
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  2426 Profesionales de la protección ambiental
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  2133 Environmental protection professionals