Saltar al contingut principal

2453 — Urbanistes i enginyers de trànsit

  Els urbanistes i enginyers de trànsit elaboren i apliquen plans i polítiques per a l'ús controlat del sòl urbà i rústic i per a l'ordenació de sistemes de trànsit. Duen a terme recerques sobre els factors econòmics, mediambientals i socials que afecten l'ús del sòl i els fluxos de trànsit, i assessoren sobre aquests temes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar la disposició i coordinar l'ordenació de les zones urbanes.
  • Reunir i analitzar dades sobre els factors econòmics, jurídics, polítics, culturals, demogràfics, sociològics, físics i mediambientals que afecten l'ús del sòl.
  • Mantenir contactes amb els òrgans de l'Administració pública, les comunitats i els especialistes en camps com l'arquitectura, la planificació, les ciències socials, el medi ambient i el dret.
  • Traçar i recomanar l'ús i l'ordenació del sòl i conservar plans, programes i projectes textuals i gràfics per a grups i individus.
  • Assessorar els òrgans de l'Administració pública, empreses i comunitats sobre qüestions i propostes de planejament urbà i ordenació territorial.
  • Examinar i avaluar informes d'impacte ambiental.
  • Planificar la disposició i coordinar l'ordenació de les zones urbanes.
  • Planificar i projectar l'ordenació de terrenys destinats a parcs, centres d'ensenyament, institucions, aeroports, carreteres i projectes similars, així com zones comercials, industrials i residencials.
  • Planificar les rutes i el control de la circulació en carretera i dels sistemes de transport públic a fi de millorar-ne l'eficàcia i seguretat, i assessorar sobre aquests temes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers de trànsit
  • Urbanistes

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Arquitectes (vegeu 2451)
  • Arquitectes paisatgistes (vegeu 2452)
  • Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes (vegeu 2481)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Urbanistes i enginyers trànsit

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2040 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit 3
  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2164 Urbanistes i enginyers de trànsit 2
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  2453 Urbanistas e ingenieros de tráfico
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció Particions
  2164 Town and traffic planners 2