Saltar al contingut principal

4113 — Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris

  Els empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris obtenen, compilen i informatitzen dades estadístiques o actuarials o realitzen tasques d'oficina relacionades amb les transaccions d'entitats d'assegurances, bancàries o altres entitats financeres afins.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tramitar contractacions d'assegurances, cancel·lacions, transaccions relacionades amb reclamacions i modificacions i pagaments de pòlisses.
  • Obtenir i compilar dades estadístiques o actuarials partint de fonts d'informació ordinàries o especials.
  • Calcular totals, mitjanes, percentatges i altres detalls i presentar-los en forma de quadres.
  • Preparar documents financers i calcular interessos o corretatges i drets de timbre.
  • Portar registres de títols, accions i altres valors comprats o venuts per compte dels clients o de l'empresari.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius d'assegurances
  • Empleats administratius d'entitats financeres
  • Empleats administratius d'estadística
  • Empleats administratius de bancs
  • Empleats de gestió financera d'empreses
  • Empleats de notaria
  • Empleats de serveis financers
  • Empleats d'operacions financeres d'hipoteques

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Administratius comptables (vegeu 4111)
  • Caixers de banca (vegeu 4441)
  • Estadístics (vegeu 2416)
  • Gestors comercials de serveis bancaris (vegeu 3401)
  • Tècnics en estadística (vegeu 3404)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Empleats oficina serveis estadístics i financers

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  4312 Statistical, finance and insurance clerks