Saltar al contingut principal

0210 — Non-commissioned armed forces officers

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  0012 Suboficiales de las fuerzas armadas
  Correspondència amb CCO-2011 (ca)
  Codi Descripció
  0012 Sotsoficials de les forces armades