Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest subgrup fan classes col·lectives i particulars als alumnes dels diferents nivells d'ensenyament, des del preescolar fins al superior; s'encarreguen de la instrucció de disminuïts psíquics; duen a terme recerques i aconsellen sobre mètodes i mitjans pedagògics; organitzen i dirigeixen les activitats educatives en els centres docents, i acompleixen tasques afins.

Propuesta de hashtag corto

Professors