Saltar al contenido principal

62 — Treballadors agrícoles, ramaders i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup acompleixen per compte d'altri les tasques pròpies del conreu agrícola, les de la cria, la cura i la reproducció del bestiar o de les aus i les del conreu d'hortes, vivers i jardins, i també el maneig de maquinària agrícola i altres tasques de similars.

    Propuesta de hashtag corto

    Treballadors agrícoles, ramaders i similars