Skip to main content

45 — Dependents de comerç, venedors i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup venen mercaderies en establiments de comerç a l'engròs i al detall, en llocs públics o a domicili; exhibeixen articles o expliquen els avantatges dels productes que cal vendre, i acompleixen altres tasques relacionades amb la venda.

    Short tag proposal

    Dependents de comerç, venedors i similars