Skip to main content

49 — Comerciants, venedors i similars ncaa

  Les persones compreses en aquest subgrup acompleixen diverses tasques relacionades amb les vendes que no figuren en els subgrups precedents.

  Descendants
  Code Description
  490 Comerciants, venedors i similars ncaa

  Short tag proposal

  Comerciants, venedors i similars ncaa