Saltar al contenido principal

2461 — Enginyers tècnics industrials i de producció

  Els enginyers tècnics industrials i de producció ajuden els enginyers superiors en la redacció de projectes; formulen i redacten propostes tècniques d'obres i instal·lacions d'acord amb el projecte redactat i realitzen valoracions, peritatges, informes, dictàmens i càlculs tècnics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Examinar declaracions de funcions, organigrames i informació sobre projectes per tal de determinar les funcions i les tasques dels treballadors i unitats de treball i identificar àrees de duplicació.
  • Establir programes de mesura del treball i analitzar mostres de treball a fi d'elaborar normes per a l'ús de la mà d'obra.
  • Analitzar la utilització de mà d'obra, el disseny de les instal·lacions, les dades operatives i els calendaris de producció per tal de determinar l'eficiència òptima dels treballadors i els equips.
  • Elaborar especificacions de fabricació i determinar els materials, equips, fluxos de materials, capacitats i disseny de les instal·lacions i sistemes.
  • Organitzar i gestionar la mà d'obra dels projectes i el lliurament dels materials, instal·lacions i equips.
  • Establir normes i polítiques en matèria d'instal·lació, modificació, control de qualitat, assaig, inspecció i manteniment d'acord amb els principis d'enginyeria i la normativa de seguretat.
  • Inspeccionar les instal·lacions per tal de mantenir-ne i millorar-ne el rendiment.
  • Dirigir el manteniment dels edificis i equips productius i coordinar les necessitats de nous projectes, estudis i programes de manteniment.
  • Assessorar la direcció sobre nous mètodes, tècniques i equips de producció.
  • Mantenir contactes amb els departaments responsables de la compra, emmagatzematge i control de materials per garantir un flux sense problemes dels subministraments.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics de planificació i de producció
  • Enginyers tècnics d'organització industrial
  • Enginyers tècnics industrials

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers industrials i de producció (vegeu 2431)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Enginyers tècnics industrials i de producció

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2659 Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2141 Enginyers industrials i de producció 2
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  2461 Ingenieros técnicos industriales y de producción
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  2141 Industrial and production engineers 2