Saltar al contenido principal

Els tècnics en mecànica executen tasques tècniques relacionades amb la recerca en matèria d'enginyeria mecànica i amb el projecte, fabricació, construcció, muntatge, funcionament, manteniment i reparació de màquines, equips i instal·lacions mecànics.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Efectuar treballs tècnics relacionats amb les tasques de recerca i desenvolupament relatives a màquines, equips, components i instal·lacions mecànics, i assajar prototipus.
 • Projectar i preparar plànols de màquines, equips, components i instal·lacions mecànics, d'acord amb les especificacions establertes.
 • Preparar càlculs i estimacions detallats de quantitats i costos dels materials i la mà d'obra necessaris per a la fabricació i el muntatge de les instal·lacions, d'acord amb les especificacions establertes.
 • Efectuar el control tècnic de la fabricació, utilització, manteniment i reparació de màquines, equips, components i instal·lacions mecànics per garantir-ne el funcionament satisfactori i el compliment de les especificacions, les normes i els reglaments pertinents.
 • Desenvolupar i vigilar el compliment de les normes de seguretat i dels procediments d'inspecció naval pel que fa a les estructures (buc, etc.), les màquines, els aparells de càrrega i descàrrega i altres tipus d'equipament mecànic dels vaixells.
 • Muntar i instal·lar conjunts, components, eines i comandaments de màquines i sistemes hidràulics, tant nous com modificats.
 • Dur a terme assaigs de sistemes mecànics, reunir i analitzar dades, i muntar i instal·lar conjunts mecànics per tal de donar suport als enginyers mecànics.
 • Garantir que els projectes d'enginyeria mecànica i els treballs acabats compleixen les especificacions, els reglaments i les clàusules contractuals existents.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Tècnics aeronàutics
 • Tècnics en enginyeria mecànica
 • Tècnics en enginyeria naval
 • Tècnics en mecànica

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers tècnics mecànics (vegeu 2463)
 • Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial (vegeu 7403)
 • Muntadors de maquinària mecànica (vegeu 8201)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Tècnics mecànica

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción
3025 Tècnics en mecànica
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción Particiones
3115 Tècnics en enginyeria mecànica 2
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
3126 Técnicos en mecánica
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción Particiones
3115 Mechanical engineering technicians 2