Metodologia T

Aquesta taula conté la llista dels àmbits territorials de planificació, consultable des del 31 de març de 1995, data de publicació al DOGC 2032 de la Llei 1/1995, de 16 de març, del Pla territorial general de Catalunya, que els estableix.

Inicialment, els àmbits territorials de planificació són sis i, d'acord amb aquesta Llei, són agrupacions de comarques senceres per al desenvolupament dels plans territorials sectorials, la finalitat del quals són el desenvolupament de la planificació territorial, competència de l'actual Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L'aprovació de la moció 80/IV, de 20 d'abril de 1995, pel Ple del Parlament de Catalunya insta a prendre-les com a referència per establir les noves divisions territorials sectorials de Catalunya que es puguin anar creant.

Les denominacions dels àmbits territorials són les que queden establertes a les normes jurídiques que els estableixen.

Els identificadors no són cap codi oficial. Simplement són uns identificadors que s'han donat en aquesta base de dades.

Les normes jurídiques següents han actualitzat la divisió territorial dels àmbits territorials de planificació establerta inicialment per la Llei 1/1995, de 16 de març:

  • Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla territorial de Catalunya. Aquest nou àmbit territorial inclou les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran, que pertanyien a l'àmbit territorial de Ponent, i la Cerdanya, que pertanyia a l'àmbit territorial de les Comarques Centrals, i en modifica els límits territorials.
  • Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès. Aquest nou àmbit territorial inclou les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, que pertanyien a l'àmbit territorial Metropolità, el Baix Penedès, que pertanyia a l'àmbit territorial del Camp de Tarragona, i l'Anoia, que pertanyia a l'àmbit territorial de les Comarques Centrals, i en modifica els límits territorials.
  • Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès. Aquest Decret estableix la possibilitat que vuit municipis de la comarca de l'Anoia deixin de pertànyer a l'àmbit territorial del Penedès i passin a formar part de l'àmbit territorial de les Comarques Centrals, i n'estableix el procediment.
  • Acord GOV/21/2014, de 4 de febrer, pel qual s'adscriuen a l'àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals determinats municipis de l'Anoia. Els vuit municipis que canvien d'àmbit territorial són: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana, modificant els límits territorials dels àmbits territorials del Penedès i de les Comarques Centrals, a més de trencar la norma que determina que un àmbit territorial és una agrupació de comarques senceres.