080039 Alella M

Característiques generals
Valor
Superfície 9,58 Km2
Altitud 90 m
Població (a 01-01-2017) 9625 h
Litoral
Capital Alella
Distància -
Codi ajuntament 0800390004

Divisió territorial postal

  • 08328

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080039 00 00 0 00 Alella
Entitat singular 080039 00 01 7 00 Alella - 4704 4921 9625
Nucli 080039 00 01 7 01 Alella - 1090 1130 2220
Nucli 080039 00 01 7 02 Alella Park - 310 303 613
Nucli 080039 00 01 7 03 Garrofers - 137 137 274
Nucli 080039 00 01 7 04 Can Magarola - 63 53 116
Nucli 080039 00 01 7 05 Can Sors - 329 314 643
Nucli 080039 00 01 7 06 Alella de Mar - 735 799 1534
Nucli 080039 00 01 7 07 Canonge - 116 111 227
Nucli 080039 00 01 7 08 Can Comulada - 277 276 553
Nucli 080039 00 01 7 09 Eixample - 845 946 1791
Nucli 080039 00 01 7 10 Font de Cera - 14 15 29
Nucli 080039 00 01 7 13 Ibars-Meia - 94 99 193
Nucli 080039 00 01 7 15 Mas Coll - 385 402 787
Nucli 080039 00 01 7 16 Nova Alella - 228 243 471
Nucli 080039 00 01 7 21 Vallbona - 81 93 174
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080039 01 Alella Poble
Unitat població 080039 02 Alella Parc Urbanització
Unitat població 080039 03 Barri Canonge, el Urbanització
Unitat població 080039 04 Cal Vell Urbanització
Unitat població 080039 05 Can Magarola Caseria
Unitat població 080039 06 Can Sorts Urbanització
Unitat població 080039 07 Can Teixidor Urbanització
Unitat població 080039 08 Comafosca Urbanització
Unitat població 080039 09 Creu de Pedra, la Urbanització
Unitat població 080039 10 Gaggioli Urbanització
Unitat població 080039 11 Gaietana Urbanització
Unitat població 080039 12 Ivars Meià Urbanització
Unitat població 080039 13 Mar i Muntanya Urbanització
Unitat població 080039 14 Mas Coll, el Urbanització
Unitat població 080039 15 Nova Alella Urbanització
Unitat població 080039 16 Serota, la Urbanització
Unitat població 080039 17 Solaia Urbanització
Unitat població 080039 18 Soleia, la Urbanització
Unitat població 080039 19 Solell, el Urbanització
Unitat població 080039 20 Vallbona Urbanització
Unitat població 080039 21 Verge de la Mercè Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,60 Km2 90 m
  • Després: 9,58 Km2 90 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP35 Premià de Mar

Índex [+]