Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,29 Km2
Altitud 121 m
Població (a 01-01-2019) 8931 h
Litoral No
Capital Arenys de Munt
Distància -
Codi ajuntament 0800760009

Divisió territorial postal

  • 08358

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080076 00 00 0 00 Arenys de Munt
Entitat singular 080076 00 01 7 00 Arenys de Munt - 3642 3673 7315
Nucli 080076 00 01 7 01 Arenys de Munt - 3642 3673 7315
Entitat singular 080076 00 03 8 00 Collsacreu - 83 82 165
Nucli 080076 00 03 8 01 Collsacreu - 83 82 165
Entitat singular 080076 00 04 3 00 Creueta, la - 159 146 305
Nucli 080076 00 04 3 01 Creueta, la - 159 146 305
Entitat singular 080076 00 06 9 00 Sobirans - 29 28 57
Disseminat 080076 00 06 9 99 Sobirans -Disseminat- - 29 28 57
Entitat singular 080076 00 07 5 00 Vallvidrera - 4 3 7
Nucli 080076 00 07 5 01 Vallvidrera - 4 3 7
Entitat singular 080076 00 08 1 00 Aiguaviva - 31 30 61
Nucli 080076 00 08 1 01 Aiguaviva - 31 30 61
Entitat singular 080076 00 09 4 00 Arenys Residencial - 119 123 242
Nucli 080076 00 09 4 01 Arenys Residencial - 119 123 242
Entitat singular 080076 00 10 8 00 Barri del Migdia, el - 30 28 58
Disseminat 080076 00 10 8 99 Barri del Migdia, el -Disseminat- - 30 28 58
Entitat singular 080076 00 11 5 00 Barri Nord - 27 25 52
Disseminat 080076 00 11 5 99 Barri Nord -Disseminat- - 27 25 52
Entitat singular 080076 00 12 0 00 Barri Orient - 25 17 42
Disseminat 080076 00 12 0 99 Barri Orient -Disseminat- - 25 17 42
Entitat singular 080076 00 13 6 00 Barri Ponent - 11 10 21
Disseminat 080076 00 13 6 99 Barri Ponent -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 080076 00 15 4 00 Can Sagrera - 6 5 11
Nucli 080076 00 15 4 01 Can Sagrera - 6 5 11
Entitat singular 080076 00 16 7 00 Santa Rosa dels Pins - 45 35 80
Nucli 080076 00 16 7 01 Santa Rosa dels Pins - 45 35 80
Entitat singular 080076 00 18 9 00 Torrent d'en Puig - 27 31 58
Nucli 080076 00 18 9 01 Torrent d'en Puig - 27 31 58
Entitat singular 080076 00 19 2 00 Torrentbò - 20 21 41
Nucli 080076 00 19 2 01 Torrentbò - 20 21 41
Entitat singular 080076 00 20 6 00 Tres Turons, els - 97 90 187
Nucli 080076 00 20 6 01 Tres Turons, els - 97 90 187
Entitat singular 080076 00 21 3 00 Can Gelpí - 128 101 229
Nucli 080076 00 21 3 01 Can Gelpí - 128 101 229
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080076 01 Aiguaviva Urbanització
Unitat població 080076 02 Arenys de Munt Població
Unitat població 080076 03 Arenys Residencial Urbanització
Unitat població 080076 04 Barri del Migdia, el Caseria
Unitat població 080076 05 Bellavista Urbanització
Unitat població 080076 06 Can Segrera Urbanització
Unitat població 080076 07 Collsacreu Urbanització
Unitat població 080076 08 Creueta, la Urbanització
Unitat població 080076 09 Mas Gabana, el Urbanització
Unitat població 080076 10 Rial Pasqual, el Urbanització
Unitat població 080076 11 Sobirans Llogarret
Unitat població 080076 12 Torrentbò Barri
Unitat població 080076 13 Torrent d'en Puig, el Polígon industrial
Unitat població 080076 14 Tres Turons, els Urbanització
Unitat població 080076 15 Vallvidrera Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,80 Km2 121 m
  • Després: 21,29 Km2 121 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar