Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,13 Km2
Altitud 785 m
Població (a 01-01-2020) 2140 h
Litoral No
Capital Bagà
Distància -
Codi ajuntament 0801680001

Divisió territorial postal

  • 08695

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080168 00 00 0 00 Bagà
Entitat singular 080168 00 01 7 00 Bagà - 1061 1079 2140
Nucli 080168 00 01 7 01 Bagà - 940 974 1914
Nucli 080168 00 01 7 02 Terradelles - 98 83 181
Disseminat 080168 00 01 7 99 Disseminat de Bagà - 23 22 45
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080168 01 Bagà Vila
Unitat població 080168 02 Terradelles Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080168 Bagá
  • Després: 080168 Bagà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,00 Km2 785 m
  • Després: 43,13 Km2 785 m