Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 50,45 Km2
Altitud 399 m
Població (a 01-01-2018) 6961 h
Litoral No
Capital Begues
Distància -
Codi ajuntament 0802070005

Divisió territorial postal

  • 08859

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080207 00 00 0 00 Begues
Entitat singular 080207 00 01 7 00 Begues - 2822 2884 5706
Nucli 080207 00 01 7 01 Barceloneta, la - 602 620 1222
Nucli 080207 00 01 7 02 Bartró - 3 6 9
Nucli 080207 00 01 7 03 Bassa Blanca, la - 41 36 77
Nucli 080207 00 01 7 04 Begues - 1403 1475 2878
Nucli 080207 00 01 7 05 Bon Solei - 71 59 130
Nucli 080207 00 01 7 06 Cal Viudo - 51 49 100
Nucli 080207 00 01 7 07 Ca n'Amell - 38 35 73
Nucli 080207 00 01 7 08 Costeta, la - 95 89 184
Nucli 080207 00 01 7 09 Raval d'en Martí - 73 65 138
Nucli 080207 00 01 7 10 Rectoria, la - 80 73 153
Nucli 080207 00 01 7 11 Santa Eulàlia - 215 222 437
Nucli 080207 00 01 7 12 Bon Solei II - 42 48 90
Nucli 080207 00 01 7 13 Can Sadurní - 50 51 101
Disseminat 080207 00 01 7 99 Disseminat de Begues - 58 56 114
Entitat singular 080207 00 02 2 00 Begues Park - 487 501 988
Nucli 080207 00 02 2 01 Begues Park - 487 501 988
Entitat singular 080207 00 03 8 00 Mas Ferrer - 131 136 267
Nucli 080207 00 03 8 01 Mas Ferrer - 131 136 267
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080207 01 Begues Població
Unitat població 080207 02 Begues Parc Urbanització
Unitat població 080207 03 Cal Viudo i Ca n'Enfruns Urbanització
Unitat població 080207 04 Can Barreres Veïnat
Unitat població 080207 05 Costeta, la Urbanització
Unitat població 080207 06 Mas Ferrer, el Urbanització
Unitat població 080207 07 Mas Pasqual, el Urbanització
Unitat població 080207 08 Montsolei Urbanització
Unitat població 080207 09 Rectoria i la Bassa Blanca, la Barri
Unitat població 080207 10 Santa Eulàlia Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 21 Gavà
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP44 Gavà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080207 Begas
  • Després: 080207 Begues
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 50,40 Km2 399 m
  • Després: 50,45 Km2 399 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP44 Gavà