Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,64 Km2
Altitud 307 m
Població (a 01-01-2020) 9358 h
Litoral No
Capital Bigues
Distància -
Codi ajuntament 0802350006

Divisió territorial postal

 • 08415
 • 08416

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080235 00 00 0 00 Bigues i Riells
Entitat singular 080235 00 02 2 00 Vallroja i el Pla - 34 38 72
Disseminat 080235 00 02 2 99 Vallroja i el Pla -Disseminat- - 34 38 72
Entitat singular 080235 00 03 8 00 Riells del Fai - 425 417 842
Nucli 080235 00 03 8 01 Boscos de Can Riells - 84 78 162
Nucli 080235 00 03 8 02 Can Castanyer - 34 32 66
Nucli 080235 00 03 8 03 Riells del Fai - 264 263 527
Disseminat 080235 00 03 8 99 Disseminat de Riells del Fai - 43 44 87
Entitat singular 080235 00 04 3 00 Rieral de Bigues, el - 850 918 1768
Nucli 080235 00 04 3 01 Rieral de Bigues, el - 774 824 1598
Disseminat 080235 00 04 3 99 Disseminat del Rieral de Bigues - 76 94 170
Entitat singular 080235 00 05 6 00 Turó, el - 215 191 406
Nucli 080235 00 05 6 01 Turó, el - 185 163 348
Disseminat 080235 00 05 6 99 Disseminat del Turó - 30 28 58
Entitat singular 080235 00 08 1 00 Can Barri - 585 543 1128
Nucli 080235 00 08 1 01 Can Barri - 585 543 1128
Entitat singular 080235 00 10 8 00 Can Febrera - 112 90 202
Nucli 080235 00 10 8 01 Can Febrera - 112 90 202
Entitat singular 080235 00 11 5 00 Can Regassol - 433 414 847
Nucli 080235 00 11 5 01 Can Regassol - 433 414 847
Entitat singular 080235 00 12 0 00 Can Traver - 248 243 491
Nucli 080235 00 12 0 01 Can Traver - 248 243 491
Entitat singular 080235 00 13 6 00 Can Carreres - 154 144 298
Nucli 080235 00 13 6 01 Can Carreres - 154 144 298
Entitat singular 080235 00 14 1 00 Castell-Montbui - 415 345 760
Nucli 080235 00 14 1 01 Castell-Montbui - 388 329 717
Disseminat 080235 00 14 1 99 Disseminat de Castell-Montbui - 27 16 43
Entitat singular 080235 00 15 4 00 Diamant del Vallès - 55 74 129
Nucli 080235 00 15 4 01 Diamant del Vallès - 55 74 129
Entitat singular 080235 00 16 7 00 Font del Bou - 360 334 694
Nucli 080235 00 16 7 01 Font del Bou - 360 334 694
Entitat singular 080235 00 17 3 00 Font Granada - 274 259 533
Nucli 080235 00 17 3 01 Font Granada - 274 259 533
Entitat singular 080235 00 18 9 00 Manantials, els - 153 119 272
Nucli 080235 00 18 9 01 Manantials, els - 152 118 270
Disseminat 080235 00 18 9 99 Disseminat dels Manantials - 1 1 2
Entitat singular 080235 00 19 2 00 Pineda, la - 101 100 201
Nucli 080235 00 19 2 01 Pineda, la - 101 100 201
Entitat singular 080235 00 20 6 00 Racó del Bosc, el - 51 43 94
Nucli 080235 00 20 6 01 Racó del Bosc, el - 51 43 94
Entitat singular 080235 00 21 3 00 Saulons d'en Deu, els - 314 307 621
Nucli 080235 00 21 3 01 Saulons d'en Deu, els - 314 307 621
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080235 01 Barri de la Fàbrica, el Barri
Unitat població 080235 02 Bigues Població
Unitat població 080235 03 Boscos de Riells, els Urbanització
Unitat població 080235 04 Camí de la Pineda, el Urbanització
Unitat població 080235 05 Can Barri Urbanització
Unitat població 080235 06 Can Barri Industrial Polígon industrial
Unitat població 080235 07 Can Bernaguera Urbanització
Unitat població 080235 08 Can Carreres Urbanització
Unitat població 080235 09 Can Castanyer Urbanització
Unitat població 080235 10 Can Febrera Urbanització
Unitat població 080235 11 Can Regassol Urbanització
Unitat població 080235 12 Can Rodríguez Urbanització
Unitat població 080235 13 Can Traver Urbanització
Unitat població 080235 14 Can Vedell Urbanització
Unitat població 080235 15 Can Yàñez Urbanització
Unitat població 080235 16 Castell de Montbui, el Urbanització
Unitat població 080235 17 Diamant del Vallès, el Urbanització
Unitat població 080235 18 Font de la Pedra, la Urbanització
Unitat població 080235 19 Font del Bou, la Urbanització
Unitat població 080235 20 Font Granada, la Urbanització
Unitat població 080235 21 Manantials, els Urbanització
Unitat població 080235 22 Parròquia, la Urbanització
Unitat població 080235 23 Pineda, la Urbanització
Unitat població 080235 24 Pla, el Caseria
Unitat població 080235 25 Racó del Bosc, el Urbanització
Unitat població 080235 26 Riells del Fai Població
Unitat població 080235 27 Rieral, el Raval
Unitat població 080235 28 Saulons d'en Déu, els Urbanització
Unitat població 080235 29 Torre, la Caseria
Unitat població 080235 30 Turó, el Urbanització
Unitat població 080235 31 Vall Blanca, la Caseria
Unitat població 080235 32 Vallroja Caseria
Unitat població 080235 33 Veïnat, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080235 Bigas
 • Després: 080235 Bigues i Riells
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 28,70 Km2 307 m
 • Després: 28,64 Km2 307 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers