080235 Bigues i Riells M

Característiques generals
Valor
Superfície 28,64 Km2
Altitud 307 m
Població (a 01-01-2017) 8957 h
Litoral No
Capital Bigues
Distància -
Codi ajuntament 0802350006

Divisió territorial postal

 • 08415
 • 08416

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080235 00 00 0 00 Bigues i Riells
Entitat singular 080235 00 02 2 00 Vallroja i el Pla - 37 35 72
Disseminat 080235 00 02 2 99 Vallroja i el Pla -Disseminat- - 37 35 72
Entitat singular 080235 00 03 8 00 Riells del Fai - 427 410 837
Nucli 080235 00 03 8 01 Boscos de Can Riells - 87 77 164
Nucli 080235 00 03 8 02 Can Castanyer - 32 35 67
Nucli 080235 00 03 8 03 Riells del Fai - 263 254 517
Disseminat 080235 00 03 8 99 Disseminat de Riells del Fai - 45 44 89
Entitat singular 080235 00 04 3 00 Rieral de Bigues, el - 822 872 1694
Nucli 080235 00 04 3 01 Rieral de Bigues, el - 745 778 1523
Disseminat 080235 00 04 3 99 Disseminat del Rieral de Bigues - 77 94 171
Entitat singular 080235 00 05 6 00 Turó, el - 219 194 413
Nucli 080235 00 05 6 01 Turó, el - 185 159 344
Disseminat 080235 00 05 6 99 Disseminat del Turó - 34 35 69
Entitat singular 080235 00 08 1 00 Can Barri - 581 571 1152
Nucli 080235 00 08 1 01 Can Barri - 581 571 1152
Entitat singular 080235 00 10 8 00 Can Febrera - 100 86 186
Nucli 080235 00 10 8 01 Can Febrera - 100 86 186
Entitat singular 080235 00 11 5 00 Can Regassol - 396 388 784
Nucli 080235 00 11 5 01 Can Regassol - 396 388 784
Entitat singular 080235 00 12 0 00 Can Traver - 228 217 445
Nucli 080235 00 12 0 01 Can Traver - 228 217 445
Entitat singular 080235 00 13 6 00 Can Carreres - 145 144 289
Nucli 080235 00 13 6 01 Can Carreres - 145 144 289
Entitat singular 080235 00 14 1 00 Castell-Montbui - 379 316 695
Nucli 080235 00 14 1 01 Castell-Montbui - 353 301 654
Disseminat 080235 00 14 1 99 Disseminat de Castell-Montbui - 26 15 41
Entitat singular 080235 00 15 4 00 Diamant del Vallès - 47 65 112
Nucli 080235 00 15 4 01 Diamant del Vallès - 47 65 112
Entitat singular 080235 00 16 7 00 Font del Bou - 344 320 664
Nucli 080235 00 16 7 01 Font del Bou - 344 320 664
Entitat singular 080235 00 17 3 00 Font Granada - 272 258 530
Nucli 080235 00 17 3 01 Font Granada - 272 258 530
Entitat singular 080235 00 18 9 00 Manantials, els - 130 115 245
Nucli 080235 00 18 9 01 Manantials, els - 130 115 245
Entitat singular 080235 00 19 2 00 Pineda, la - 84 65 149
Nucli 080235 00 19 2 01 Pineda, la - 84 65 149
Entitat singular 080235 00 20 6 00 Racó del Bosc, el - 46 39 85
Nucli 080235 00 20 6 01 Racó del Bosc, el - 46 39 85
Entitat singular 080235 00 21 3 00 Saulons d'en Deu, els - 312 293 605
Nucli 080235 00 21 3 01 Saulons d'en Deu, els - 312 293 605
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080235 01 Barri de la Fàbrica, el Barri
Unitat població 080235 02 Bigues Població
Unitat població 080235 03 Boscos de Riells, els Urbanització
Unitat població 080235 04 Camí de la Pineda, el Urbanització
Unitat població 080235 05 Can Barri Urbanització
Unitat població 080235 06 Can Barri Industrial Polígon industrial
Unitat població 080235 07 Can Bernaguera Urbanització
Unitat població 080235 08 Can Carreres Urbanització
Unitat població 080235 09 Can Castanyer Urbanització
Unitat població 080235 10 Can Febrera Urbanització
Unitat població 080235 11 Can Regassol Urbanització
Unitat població 080235 12 Can Rodríguez Urbanització
Unitat població 080235 13 Can Traver Urbanització
Unitat població 080235 14 Can Vedell Urbanització
Unitat població 080235 15 Can Yàñez Urbanització
Unitat població 080235 16 Castell de Montbui, el Urbanització
Unitat població 080235 17 Diamant del Vallès, el Urbanització
Unitat població 080235 18 Font de la Pedra, la Urbanització
Unitat població 080235 19 Font del Bou, la Urbanització
Unitat població 080235 20 Font Granada, la Urbanització
Unitat població 080235 21 Manantials, els Urbanització
Unitat població 080235 22 Parròquia, la Urbanització
Unitat població 080235 23 Pineda, la Urbanització
Unitat població 080235 24 Pla, el Caseria
Unitat població 080235 25 Racó del Bosc, el Urbanització
Unitat població 080235 26 Riells del Fai Població
Unitat població 080235 27 Rieral, el Raval
Unitat població 080235 28 Saulons d'en Déu, els Urbanització
Unitat població 080235 29 Torre, la Caseria
Unitat població 080235 30 Turó, el Urbanització
Unitat població 080235 31 Vall Blanca, la Caseria
Unitat població 080235 32 Vallroja Caseria
Unitat població 080235 33 Veïnat, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080235 Bigas
 • Després: 080235 Bigues i Riells
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 28,70 Km2 307 m
 • Després: 28,64 Km2 307 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers

Índex [+]

Sou aquí: