Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 854 m
Població (a 01-01-2020) 464 h
Litoral No
Capital Borredà
Distància -
Codi ajuntament 0802400000

Divisió territorial postal

  • 08619

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080240 00 00 0 00 Borredà
Entitat singular 080240 00 01 7 00 Borredà - 257 207 464
Nucli 080240 00 01 7 01 Borredà - 191 165 356
Disseminat 080240 00 01 7 99 Disseminat de Borredà - 66 42 108
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080240 01 Borredà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080240 Borredá
  • Després: 080240 Borredà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,60 Km2 854 m
  • Després: 43,45 Km2 854 m
2002-11-26 Alteració límits municipals
  • Abans: 43,45 Km2
  • Després: - Km2