080312 Calaf M

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 680 m
Població (a 01-01-2017) 3477 h
Litoral No
Capital Calaf
Distància -
Codi ajuntament 0803120002

Divisió territorial postal

 • 08280

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080312 00 00 0 00 Calaf
Entitat singular 080312 00 01 7 00 Calaf - 1686 1617 3303
Nucli 080312 00 01 7 01 Calaf - 1667 1602 3269
Disseminat 080312 00 01 7 99 Disseminat de Calaf - 19 15 34
Entitat singular 080312 00 02 2 00 Pineda, la - 90 84 174
Nucli 080312 00 02 2 01 Pineda, la - 90 84 174
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080312 01 Calaf Vila
Unitat població 080312 02 Pineda, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,40 Km2 680 m
 • Després: 9,22 Km2 680 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2005-03-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 9,22 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals

Índex [+]