Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 0,90 Km2
Altitud 33 m
Població (a 01-01-2020) 3021 h
Litoral
Capital Caldes d'Estrac
Distància -
Codi ajuntament 0803270005

Divisió territorial postal

  • 08393

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080327 00 00 0 00 Caldes d'Estrac
Entitat singular 080327 00 01 7 00 Caldes d'Estrac - 1442 1579 3021
Nucli 080327 00 01 7 01 Caldes d'Estrac - 1442 1579 3021
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080327 01 Caldes d'Estrac Vila
Unitat població 080327 02 Cònsol, el Urbanització
Unitat població 080327 03 Rifé Urbanització
Unitat població 080327 04 Sant Pere Abanto Urbanització
Unitat població 080327 05 Torre Nova, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080327 Caldas de Estrach
  • Després: 080327 Caldes d'Estrac
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 0,70 Km2 33 m
  • Després: 0,90 Km2 33 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP33 Mataró