Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,56 Km2
Altitud 15 m
Població (a 01-01-2018) 14583 h
Litoral
Capital Canet de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0804030008

Divisió territorial postal

 • 08360

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080403 00 00 0 00 Canet de Mar
Entitat singular 080403 00 01 7 00 Canet de Mar - 7075 7508 14583
Nucli 080403 00 01 7 01 Canet de Mar - 7019 7454 14473
Disseminat 080403 00 01 7 99 Disseminat de Canet de Mar - 56 54 110
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080403 01 Canet de Mar Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 170157 Banyoles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,20 Km2 15 m
 • Després: 5,56 Km2 15 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP29 Arenys de Mar