Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 12,10 Km2
Altitud 193 m
Població (a 01-01-2018) 18165 h
Litoral No
Capital Cardedeu
Distància -
Codi ajuntament 0804620002

Divisió territorial postal

 • 08440

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080462 00 00 0 00 Cardedeu
Entitat singular 080462 00 01 7 00 Cardedeu - 8892 9273 18165
Nucli 080462 00 01 7 01 Cardedeu - 8736 9080 17816
Disseminat 080462 00 01 7 99 Disseminat de Cardedeu - 156 193 349
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080462 01 Bellavista Urbanització
Unitat població 080462 02 Can Canyes Urbanització
Unitat població 080462 03 Can Corbella Urbanització
Unitat població 080462 04 Cardedeu Vila
Unitat població 080462 05 Coma, la Caseria
Unitat població 080462 06 Rieral, el Caseria
Unitat població 080462 07 Sant Hilari Caseria
Unitat població 080462 08 Zona Industrial del Sud, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,90 Km2 193 m
 • Després: 12,10 Km2 193 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers