Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,21 Km2
Altitud 266 m
Població (a 01-01-2020) 2119 h
Litoral No
Capital Castellgalí
Distància -
Codi ajuntament 0806150006

Divisió territorial postal

  • 08297

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080615 00 00 0 00 Castellgalí
Entitat singular 080615 00 01 7 00 Fàbrica, la - 96 102 198
Nucli 080615 00 01 7 01 Fàbrica, la - 94 101 195
Disseminat 080615 00 01 7 99 Disseminat de la Fàbrica - 2 1 3
Entitat singular 080615 00 03 8 00 Can Font - 29 8 37
Disseminat 080615 00 03 8 99 Can Font -Disseminat- - 29 8 37
Entitat singular 080615 00 05 6 00 Castellgalí - 265 221 486
Nucli 080615 00 05 6 01 Castellgalí - 253 215 468
Disseminat 080615 00 05 6 99 Disseminat de Castellgalí - 12 6 18
Entitat singular 080615 00 07 5 00 Torrents, els - 17 12 29
Disseminat 080615 00 07 5 99 Torrents, els -Disseminat- - 17 12 29
Entitat singular 080615 00 08 1 00 Boades - 31 28 59
Disseminat 080615 00 08 1 99 Boades -Disseminat- - 31 28 59
Entitat singular 080615 00 09 4 00 Mas Planoi - 611 589 1200
Nucli 080615 00 09 4 01 Mas Planoi - 608 586 1194
Disseminat 080615 00 09 4 99 Disseminat de Mas Planoi - 3 3 6
Entitat singular 080615 00 10 8 00 Mas Planoi IV - 7 6 13
Disseminat 080615 00 10 8 99 Mas Planoi IV -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 080615 00 11 5 00 Torre del Breny, la - 46 51 97
Disseminat 080615 00 11 5 99 Torre del Breny, la -Disseminat- - 46 51 97
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080615 01 Boades, les Barri
Unitat població 080615 02 Ca l'Enric de Calafell Urbanització
Unitat població 080615 03 Can Font Raval
Unitat població 080615 04 Castellgalí Població
Unitat població 080615 05 Fàbrica, la Raval
Unitat població 080615 06 Mas Planoi, el Urbanització
Unitat població 080615 07 Santa Margarida Caseria
Unitat població 080615 08 Torre del Breny, la Urbanització
Unitat població 080615 09 Torrents, els Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,20 Km2 266 m
  • Després: 17,21 Km2 266 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages