Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 496 m
Població (a 01-01-2019) 7404 h
Litoral No
Capital Centelles
Distància -
Codi ajuntament 0806730008

Divisió territorial postal

 • 08540

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080673 00 00 0 00 Centelles
Entitat singular 080673 00 01 7 00 Centelles - 3630 3774 7404
Nucli 080673 00 01 7 01 Centelles - 3452 3605 7057
Disseminat 080673 00 01 7 99 Disseminat de Centelles - 178 169 347
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080673 01 Carrer de les Falgueres, el Barri
Unitat població 080673 02 Centelles Vila
Unitat població 080673 03 Puigsagordi Urbanització
Unitat població 080673 04 Sant Antoni Barri
Unitat població 080673 05 Sant Pau Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080673 Centellas
 • Després: 080673 Centelles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 15,10 Km2 496 m
 • Després: 15,17 Km2 496 m
2005-07-28 Alteració límits municipals
 • Abans: 15,17 Km2
 • Després: - Km2