Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,74 Km2
Altitud 432 m
Població (a 01-01-2020) 321 h
Litoral No
Capital Copons
Distància -
Codi ajuntament 0807130008

Divisió territorial postal

  • 08289

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080713 00 00 0 00 Copons
Entitat singular 080713 00 01 7 00 Copons - 157 164 321
Nucli 080713 00 01 7 01 Copons - 119 143 262
Disseminat 080713 00 01 7 99 Disseminat de Copons - 38 21 59
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080713 01 Copons Vila
Unitat població 080713 02 Sant Pere Caseria
Unitat població 080713 03 Viladases Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,50 Km2 432 m
  • Després: 21,74 Km2 432 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès