Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,67 Km2
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2020) 15770 h
Litoral
Capital Cubelles
Distància -
Codi ajuntament 0807490004

Divisió territorial postal

 • 08880

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080749 00 00 0 00 Cubelles
Entitat singular 080749 00 01 7 00 Cubelles - 7554 7440 14994
Nucli 080749 00 01 7 01 Clot del Bassó i Mota de Sant Pere - 1049 1048 2097
Nucli 080749 00 01 7 02 Cubelles - 3989 3956 7945
Nucli 080749 00 01 7 03 Estoreres, les - 74 67 141
Nucli 080749 00 01 7 04 Gavina, la - 86 79 165
Nucli 080749 00 01 7 05 Parc de Cubelles, el - 53 78 131
Nucli 080749 00 01 7 06 Solana, la - 68 62 130
Nucli 080749 00 01 7 07 Corral d'en Cona - 206 194 400
Nucli 080749 00 01 7 08 Corral d'en Tort - 38 39 77
Nucli 080749 00 01 7 09 Mas Trader II - 286 283 569
Nucli 080749 00 01 7 10 Mas Trader I - 539 510 1049
Nucli 080749 00 01 7 11 Santa Maria de Cubelles - 1044 1034 2078
Disseminat 080749 00 01 7 99 Disseminat de Cubelles - 122 90 212
Entitat singular 080749 00 02 2 00 Salines, les - 390 386 776
Nucli 080749 00 02 2 01 Salines, les - 390 386 776
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080749 01 Central Tèrmica de Cubelles, la Divers
Unitat població 080749 02 Corral d'en Cona, el Urbanització
Unitat població 080749 03 Corral d'en Tort, el Urbanització
Unitat població 080749 04 Costa de Cunit, la Urbanització
Unitat població 080749 05 Cubelles Població
Unitat població 080749 06 Estorera, l' Urbanització
Unitat població 080749 07 Mas d'en Pedro, el Urbanització
Unitat població 080749 08 Mas Trader, el Urbanització
Unitat població 080749 09 Molí de la Palma, el Veïnat
Unitat població 080749 10 Parc de Cubelles, el Urbanització
Unitat població 080749 11 Rocacrespa Caseria
Unitat població 080749 12 Santa Maria de Cubelles Urbanització
Unitat població 080749 13 Solana, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
 • Abans: 080749 Cubellas
 • Després: 080749 Cubelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,40 Km2 12 m
 • Després: 13,67 Km2 12 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès