080749 Cubelles M

Característiques generals
Valor
Superfície 13,67 Km2
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2017) 14715 h
Litoral
Capital Cubelles
Distància -
Codi ajuntament 0807490004

Divisió territorial postal

 • 08880

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080749 00 00 0 00 Cubelles
Entitat singular 080749 00 01 7 00 Cubelles - 7064 6928 13992
Nucli 080749 00 01 7 01 Clot del Bassó i Mota de Sant Pere - 972 952 1924
Nucli 080749 00 01 7 02 Cubelles - 3702 3666 7368
Nucli 080749 00 01 7 03 Estoreres, les - 62 63 125
Nucli 080749 00 01 7 04 Gavina, la - 71 70 141
Nucli 080749 00 01 7 05 Parc de Cubelles, el - 62 96 158
Nucli 080749 00 01 7 06 Solana, la - 68 57 125
Nucli 080749 00 01 7 07 Corral d'en Cona - 194 182 376
Nucli 080749 00 01 7 08 Corral d'en Tort - 40 43 83
Nucli 080749 00 01 7 09 Mas Trader II - 275 264 539
Nucli 080749 00 01 7 10 Mas Trader I - 518 491 1009
Nucli 080749 00 01 7 11 Santa Maria de Cubelles - 996 954 1950
Disseminat 080749 00 01 7 99 Disseminat de Cubelles - 104 90 194
Entitat singular 080749 00 02 2 00 Salines, les - 364 359 723
Nucli 080749 00 02 2 01 Salines, les - 364 359 723
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080749 01 Central Tèrmica de Cubelles, la Divers
Unitat població 080749 02 Corral d'en Cona, el Urbanització
Unitat població 080749 03 Corral d'en Tort, el Urbanització
Unitat població 080749 04 Costa de Cunit, la Urbanització
Unitat població 080749 05 Cubelles Població
Unitat població 080749 06 Estorera, l' Urbanització
Unitat població 080749 07 Mas d'en Pedro, el Urbanització
Unitat població 080749 08 Mas Trader, el Urbanització
Unitat població 080749 09 Molí de la Palma, el Veïnat
Unitat població 080749 10 Parc de Cubelles, el Urbanització
Unitat població 080749 11 Rocacrespa Caseria
Unitat població 080749 12 Santa Maria de Cubelles Urbanització
Unitat població 080749 13 Solana, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
 • Abans: 080749 Cubellas
 • Després: 080749 Cubelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,40 Km2 12 m
 • Després: 13,67 Km2 12 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès

Índex [+]

Sou aquí: