Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,47 Km2
Altitud 552 m
Població (a 01-01-2019) 2267 h
Litoral No
Capital Folgueroles
Distància -
Codi ajuntament 0808320002

Divisió territorial postal

  • 08519

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080832 00 00 0 00 Folgueroles
Entitat singular 080832 00 01 7 00 Folgueroles - 1159 1108 2267
Nucli 080832 00 01 7 01 Folgueroles - 1112 1068 2180
Disseminat 080832 00 01 7 99 Disseminat de Folgueroles - 47 40 87
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080832 01 Folgueroles Població
Unitat població 080832 02 Pedró, el Urbanització
Unitat població 080832 03 Polígon Industrial de Folgueroles, el Polígon industrial
Unitat població 080832 04 Ricardera, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-03 Canvi de nom
  • Abans: 080832 Folgarolas
  • Després: 080832 Folgueroles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,00 Km2 552 m
  • Després: 10,47 Km2 552 m