Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 51,67 Km2
Altitud 525 m
Població (a 01-01-2018) 1439 h
Litoral No
Capital Fonollosa
Distància -
Codi ajuntament 0808470005

Divisió territorial postal

  • 08259

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080847 00 00 0 00 Fonollosa
Entitat singular 080847 00 01 7 00 Camps - 54 36 90
Nucli 080847 00 01 7 01 Camps - 6 2 8
Disseminat 080847 00 01 7 99 Disseminat de Camps - 48 34 82
Entitat singular 080847 00 02 2 00 Fals - 170 167 337
Nucli 080847 00 02 2 01 Fals - 65 66 131
Disseminat 080847 00 02 2 99 Disseminat de Fals - 105 101 206
Entitat singular 080847 00 03 8 00 Fonollosa - 116 122 238
Nucli 080847 00 03 8 01 Fonollosa - 58 57 115
Disseminat 080847 00 03 8 99 Disseminat de Fonollosa - 58 65 123
Entitat singular 080847 00 04 3 00 Canet de Fals - 403 371 774
Nucli 080847 00 04 3 01 Canet de Fals - 403 371 774
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080847 01 Camps Població
Unitat població 080847 02 Canet de Fals Urbanització
Unitat població 080847 03 Fals Població
Unitat població 080847 04 Fonollosa Població
Unitat població 080847 05 Oliveres, les Raval
Unitat població 080847 06 Paisà, el Raval
Unitat població 080847 07 Pocafarina Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 51,90 Km2 525 m
  • Després: 51,67 Km2 525 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages