Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 502 m
Població (a 01-01-2020) 167 h
Litoral No
Capital Gallifa
Distància -
Codi ajuntament 0808790004

Divisió territorial postal

  • 08146

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080879 00 00 0 00 Gallifa
Entitat singular 080879 00 01 7 00 Gallifa - 89 78 167
Nucli 080879 00 01 7 01 Ferreria, la - 2 2 4
Nucli 080879 00 01 7 02 Gallifa - 73 67 140
Disseminat 080879 00 01 7 99 Disseminat de Gallifa - 14 9 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080879 01 Ferreria, la Població
Unitat població 080879 02 Gallifa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,40 Km2 502 m
  • Després: 16,33 Km2 502 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP37 Sabadell
2017-12-29 Alteració límits municipals
  • Abans: 16,33 Km2
  • Després: - Km2