Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,78 Km2
Altitud 469 m
Població (a 01-01-2020) 4946 h
Litoral No
Capital Gironella
Distància -
Codi ajuntament 0809240003

Divisió territorial postal

  • 08680

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080924 00 00 0 00 Gironella
Entitat singular 080924 00 01 7 00 Cal Bassacs - 590 546 1136
Nucli 080924 00 01 7 01 Cal Bassacs - 577 534 1111
Disseminat 080924 00 01 7 99 Disseminat de Cal Bassacs - 13 12 25
Entitat singular 080924 00 02 2 00 Gironella - 1653 1726 3379
Nucli 080924 00 02 2 01 Gironella - 1610 1676 3286
Disseminat 080924 00 02 2 99 Disseminat de Gironella - 43 50 93
Entitat singular 080924 00 03 8 00 Viladomiu Nou - 72 65 137
Nucli 080924 00 03 8 01 Viladomiu Nou - 72 65 137
Entitat singular 080924 00 04 3 00 Viladomiu Vell - 47 44 91
Nucli 080924 00 04 3 01 Viladomiu Vell - 47 44 91
Entitat singular 080924 00 05 6 00 Cal Ramons - 99 104 203
Nucli 080924 00 05 6 01 Cal Ramons - 99 104 203
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080924 01 Bassacs, els Barri
Unitat població 080924 02 Cal Ramons Urbanització
Unitat població 080924 03 Cuenca Barri
Unitat població 080924 04 Gironella Vila
Unitat població 080924 05 Viladomiu Nou Colònia
Unitat població 080924 06 Viladomiu Vell Colònia

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002
  • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,80 Km2 469 m
  • Després: 6,78 Km2 469 m