Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 782 m
Població (a 01-01-2020) 77 h
Litoral No
Capital Granera
Distància -
Codi ajuntament 0809580001

Divisió territorial postal

 • 08183

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080958 00 00 0 00 Granera
Entitat singular 080958 00 01 7 00 Granera - 52 25 77
Nucli 080958 00 01 7 01 Granera - 26 14 40
Disseminat 080958 00 01 7 99 Disseminat de Granera - 26 11 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080958 01 Barri de Baix, el Barri
Unitat població 080958 02 Barri del Castell, el Barri
Unitat població 080958 03 Barri de l'Església, el Barri
Unitat població 080958 04 Carrer de Vic, el Barri
Unitat població 080958 05 Carrer Nou, el Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Barri de l'Església, el
 • Després: Granera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 24,00 Km2 768 m
 • Després: 23,73 Km2 782 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers
2015-05-01 Canvi de comarca
 • Abans: 41 Vallès Oriental
 • Després: 42 Moianès
2017-12-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 23,73 Km2
 • Després: - Km2