Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 61,96 Km2
Altitud 720 m
Població (a 01-01-2020) 941 h
Litoral No
Capital Guardiola de Berguedà
Distància -
Codi ajuntament 0809960009

Divisió territorial postal

  • 08694

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080996 00 00 0 00 Guardiola de Berguedà
Entitat singular 080996 00 01 7 00 Guardiola de Berguedà - 479 441 920
Nucli 080996 00 01 7 01 Guardiola de Berguedà - 449 419 868
Disseminat 080996 00 01 7 99 Disseminat de Guardiola de Berguedà - 30 22 52
Entitat singular 080996 00 03 8 00 Cases Noves del Collet, les - 13 8 21
Disseminat 080996 00 03 8 99 Cases Noves del Collet, les -Disseminat- - 13 8 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080996 01 Brocà Llogarret
Unitat població 080996 02 Cases Noves del Collet, les Barri
Unitat població 080996 03 Grèixer Caseria
Unitat població 080996 04 Guardiola de Berguedà Població
Unitat població 080996 05 Hospitalet de Roca-sança, l' Veïnat
Unitat població 080996 06 Sant Climent de Vallcebre Veïnat
Unitat població 080996 07 Sant Julià de Cerdanyola Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-07 Canvi de nom
  • Abans: 080996 Guardiola de Berga
  • Després: 080996 Guardiola de Berguedà
1993-07-12 Desagregació de municipis Abans:
  • 080996 Guardiola de Berguedà
Després:
  • 089030 Sant Julià de Cerdanyola
  • 080996 Guardiola de Berguedà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 61,10 Km2 720 m
  • Després: 61,96 Km2 720 m