081000 Gurb M

Característiques generals
Valor
Superfície 51,56 Km2
Altitud 516 m
Població (a 01-01-2017) 2616 h
Litoral No
Capital Gurb
Distància -
Codi ajuntament 0810000000

Divisió territorial postal

  • 08503

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081000 00 00 0 00 Gurb
Entitat singular 081000 00 01 7 00 Gurb - 1060 1011 2071
Nucli 081000 00 01 7 01 Gurb - 868 828 1696
Disseminat 081000 00 01 7 99 Disseminat de Gurb - 192 183 375
Entitat singular 081000 00 02 2 00 Granollers de la Plana - 160 132 292
Disseminat 081000 00 02 2 99 Granollers de la Plana -Disseminat- - 160 132 292
Entitat singular 081000 00 03 8 00 Sant Julià Sassorba - 41 50 91
Disseminat 081000 00 03 8 99 Sant Julià Sassorba -Disseminat- - 41 50 91
Entitat singular 081000 00 04 3 00 Vespella - 77 85 162
Nucli 081000 00 04 3 01 Vespella - 47 55 102
Disseminat 081000 00 04 3 99 Disseminat de Vespella - 30 30 60
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081000 01 Esperança, l' Caseria
Unitat població 081000 02 Granollers Caseria
Unitat població 081000 03 Gurb Caseria
Unitat població 081000 04 Mas Galí, el Polígon industrial
Unitat població 081000 05 Sant Julià Sassorba Caseria
Unitat població 081000 06 Serrabonica Urbanització
Unitat població 081000 07 Vespella Caseria

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Esperança, l'
  • Després: Gurb
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 51,20 Km2 563 m
  • Després: 51,56 Km2 516 m

Índex [+]