Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,39 Km2
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2010) 258642 h
Litoral No
Capital Hospitalet de Llobregat, l'
Distància -
Codi ajuntament 0810170005

Divisió territorial postal

 • 08901
 • 08902
 • 08903
 • 08904
 • 08905
 • 08906
 • 08907
 • 08908

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081017 00 00 0 00 Hospitalet de Llobregat, l'
Entitat singular 081017 00 01 7 00 Hospitalet de Llobregat, l' - 127125 131517 258642
Nucli 081017 00 01 7 01 Hospitalet de Llobregat, l' - 127125 131517 258642
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081017 01 Hospitalet de Llobregat, l' Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 01020
 • 01021
 • 01022
 • 01023
 • 01024
 • 01025
 • 01026
 • 01027
 • 01028
 • 01029
 • 01030
 • 01031
 • 01032
 • 01033
 • 01034
 • 01035
 • 01036
 • 01037
 • 01038
 • 01039
 • 01040
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 02016
 • 02017
 • 02018
 • 02019
 • 02020
 • 02021
 • 02022
 • 02023
 • 02024
 • 02025
 • 02026
 • 02027
 • 02028
 • 02029
 • 02030
 • 02031
 • 02032
 • 02033
 • 02034
 • 02035
 • 02036
 • 02037
 • 02038
 • 02039
 • 02040
 • 02041
 • 02042
 • 02043
 • 02044
 • 02045
 • 02046
 • 02047
 • 02048
 • 02049
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 03018
 • 03019
 • 03020
 • 03021
 • 03022
 • 03023
 • 03024
 • 03025
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017
 • 04018
 • 04019
 • 04020
 • 04021
 • 04022
 • 04023
 • 04024
 • 04025
 • 04026
 • 04027
 • 04028
 • 04029
 • 04030
 • 04031
 • 04032
 • 04033
 • 04034
 • 04035
 • 04036
 • 04037
 • 04038
 • 04039
 • 04040
 • 04041
 • 04042
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05014
 • 05015
 • 05016
 • 05017
 • 05018
 • 05019
 • 05020
 • 05021
 • 05022
 • 05023
 • 05024
 • 05025
 • 05026
 • 05027
 • 05028
 • 05029
 • 05030
 • 05031
 • 05032
 • 05033
 • 05034
 • 05035
 • 05036
 • 05037
 • 05038
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06015
 • 06016
 • 06017
 • 06018
 • 06019
 • 06020
 • 06021
 • 06022
 • 06023
 • 06024
 • 06025
 • 06026
 • 06027
 • 06028
 • 06029
 • 06030
 • 06031
 • 06032

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 17 Hospitalet de Llobregat, l'
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP45 Hospitalet de Llobregat, l'
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081017 Hospitalet
 • Després: 081017 Hospitalet de Llobregat, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,40 Km2 8 m
 • Després: 12,39 Km2 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP45 Hospitalet de Llobregat, l'