081075 Lliçà d'Amunt M

Característiques generals
Valor
Superfície 22,32 Km2
Altitud 145 m
Població (a 01-01-2017) 14933 h
Litoral No
Capital Lliçà d'Amunt
Distància -
Codi ajuntament 0810750006

Divisió territorial postal

 • 08186

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081075 00 00 0 00 Lliçà d'Amunt
Entitat singular 081075 00 01 7 00 Pla, el - 2472 2454 4926
Nucli 081075 00 01 7 01 Lliçà d'Amunt - 1256 1328 2584
Nucli 081075 00 01 7 02 Cruïlla, la - 17 15 32
Nucli 081075 00 01 7 03 Pla, el - 49 47 96
Nucli 081075 00 01 7 04 Can Ballestà - 45 41 86
Nucli 081075 00 01 7 05 Can Peret Manent - 8 12 20
Nucli 081075 00 01 7 06 Serra, la - 29 18 47
Nucli 081075 00 01 7 07 Veïnat de Migdia - 38 39 77
Nucli 081075 00 01 7 08 Santa Justa - 11 4 15
Nucli 081075 00 01 7 09 Can Farell - 375 363 738
Nucli 081075 00 01 7 10 Can Franquesa - 18 8 26
Nucli 081075 00 01 7 11 Raval de Merlès - 25 17 42
Nucli 081075 00 01 7 12 Raval d'en Xicota - 221 200 421
Nucli 081075 00 01 7 13 Oliveres, les - 17 15 32
Nucli 081075 00 01 7 14 Pinar, el - 115 113 228
Nucli 081075 00 01 7 15 Pineda Feu, la - 200 203 403
Nucli 081075 00 01 7 16 Raval d'en Xicota - 48 31 79
Entitat singular 081075 00 02 2 00 Serra, la - 2261 2130 4391
Nucli 081075 00 02 2 01 Ca l'Artigues - 1259 1193 2452
Nucli 081075 00 02 2 02 Ca l'Esteper - 492 477 969
Nucli 081075 00 02 2 03 Can Costa - 81 72 153
Nucli 081075 00 02 2 04 Pinedes del Vallès - 429 388 817
Entitat singular 081075 00 19 2 00 Palaudàries - 2890 2726 5616
Nucli 081075 00 19 2 01 Can Lledó - 161 169 330
Nucli 081075 00 19 2 02 Can Roure - 192 165 357
Nucli 081075 00 19 2 03 Can Rovira - 866 820 1686
Nucli 081075 00 19 2 04 Can Salgot - 1149 1044 2193
Nucli 081075 00 19 2 05 Masbó - 276 290 566
Nucli 081075 00 19 2 06 Palaudalba - 240 232 472
Nucli 081075 00 19 2 07 Palaudàries - 6 6 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081075 01 Ca l'Artigues Urbanització
Unitat població 081075 02 Ca l'Esteper Urbanització
Unitat població 081075 03 Ca l'Oliveres Urbanització
Unitat població 081075 04 Can Bosc Urbanització
Unitat població 081075 05 Can Costa Urbanització
Unitat població 081075 06 Can Farell Urbanització
Unitat població 081075 07 Can Franquesa Urbanització
Unitat població 081075 08 Can Lledó Urbanització
Unitat població 081075 09 Can Magrana Urbanització
Unitat població 081075 10 Can Merlès Barri
Unitat població 081075 11 Can Roure Urbanització
Unitat població 081075 12 Can Rovira Urbanització
Unitat població 081075 13 Can Salgot Urbanització
Unitat població 081075 14 Can Xicota Urbanització
Unitat població 081075 15 Cruïlla, la Raval
Unitat població 081075 16 Lliçà d'Amunt Població
Unitat població 081075 17 Masbó Urbanització
Unitat població 081075 18 Molí d'en Fonolleda, el Polígon industrial
Unitat població 081075 19 Oliveres, les Urbanització
Unitat població 081075 20 Palaudalba Urbanització
Unitat població 081075 21 Palaudàries Caseria
Unitat població 081075 22 Pinar, el Urbanització
Unitat població 081075 23 Pineda d'en Feu, la Urbanització
Unitat població 081075 24 Pinedes del Vallès, les Urbanització
Unitat població 081075 25 Pla, el Raval
Unitat població 081075 26 Raval d'en Xicota, el Raval
Unitat població 081075 27 Santa Justa Caseria
Unitat població 081075 28 Sant Baldiri Urbanització
Unitat població 081075 29 Serra, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081075 Llissá de Munt
 • Després: 081075 Lliçà d'Amunt
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 22,00 Km2 145 m
 • Després: 22,32 Km2 145 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers

Índex [+]

Sou aquí: