081081 Lliçà de Vall M

Característiques generals
Valor
Superfície 10,83 Km2
Altitud 125 m
Població (a 01-01-2017) 6386 h
Litoral No
Capital Lliçà de Vall
Distància -
Codi ajuntament 0810810007

Divisió territorial postal

  • 08185

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081081 00 00 0 00 Lliçà de Vall
Entitat singular 081081 00 02 2 00 Pla, el - 59 27 86
Disseminat 081081 00 02 2 99 Pla, el -Disseminat- - 59 27 86
Entitat singular 081081 00 03 8 00 Serra, la - 51 32 83
Disseminat 081081 00 03 8 99 Serra, la -Disseminat- - 51 32 83
Entitat singular 081081 00 04 3 00 Lliçà de Vall - 515 537 1052
Nucli 081081 00 04 3 01 Lliçà de Vall - 515 537 1052
Entitat singular 081081 00 05 6 00 Can Prat - 427 423 850
Nucli 081081 00 05 6 01 Can Prat - 427 423 850
Entitat singular 081081 00 06 9 00 Can Salgot - 92 108 200
Nucli 081081 00 06 9 01 Can Salgot - 92 108 200
Entitat singular 081081 00 07 5 00 Can Vilardebò - 354 356 710
Nucli 081081 00 07 5 01 Can Vilardebò - 354 356 710
Entitat singular 081081 00 08 1 00 Cantallops - 151 161 312
Nucli 081081 00 08 1 01 Cantallops - 151 161 312
Entitat singular 081081 00 09 4 00 Caseta, la - 42 33 75
Nucli 081081 00 09 4 01 Caseta, la - 42 33 75
Entitat singular 081081 00 10 8 00 Mirador i el Mas Gordi, el - 450 421 871
Nucli 081081 00 10 8 01 Mirador i el Mas Gordi, el - 450 421 871
Entitat singular 081081 00 11 5 00 Miranda del Vallès, la - 330 292 622
Nucli 081081 00 11 5 01 Miranda del Vallès, la - 330 292 622
Entitat singular 081081 00 12 0 00 Sant Moritz - 154 145 299
Nucli 081081 00 12 0 01 Sant Moritz - 154 145 299
Entitat singular 081081 00 13 6 00 Sant Valerià - 95 113 208
Nucli 081081 00 13 6 01 Sant Valerià - 95 113 208
Entitat singular 081081 00 14 1 00 Ca l'Esteper - 237 209 446
Nucli 081081 00 14 1 01 Ca l'Esteper - 237 209 446
Entitat singular 081081 00 15 4 00 Sot de la Coma, el - 3 3 6
Disseminat 081081 00 15 4 99 Sot de la Coma, el -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 081081 00 16 7 00 Sot dels Nostris, el - 177 171 348
Nucli 081081 00 16 7 01 Sot dels Nostris, el - 177 171 348
Entitat singular 081081 00 17 3 00 Barri de Can Xiol - 111 107 218
Nucli 081081 00 17 3 01 Barri de Can Xiol - 111 107 218
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081081 01 Argelagues, les Polígon industrial
Unitat població 081081 02 Barri de les Casetes, el Urbanització
Unitat població 081081 03 Barri Xiol Barri
Unitat població 081081 04 Batzacs, els Polígon industrial
Unitat població 081081 05 Ca l'Esteper Urbanització
Unitat població 081081 06 Can Coll Polígon industrial
Unitat població 081081 07 Can Prat Urbanització
Unitat població 081081 08 Can Salgot Urbanització
Unitat població 081081 09 Cantallops Polígon industrial
Unitat població 081081 10 Cantallops (urbanització) Urbanització
Unitat població 081081 11 Can Vilardebó Urbanització
Unitat població 081081 12 Caseta, la Urbanització
Unitat població 081081 13 Lliçà de Vall Població
Unitat població 081081 14 Mas Gordi, el Urbanització
Unitat població 081081 15 Mirador, el Urbanització
Unitat població 081081 16 Miranda del Vallès, la Urbanització
Unitat població 081081 17 Palaudàries Polígon industrial
Unitat població 081081 18 Pla, el Polígon industrial
Unitat població 081081 19 Sant Moritz Urbanització
Unitat població 081081 20 Sant Valerià Urbanització
Unitat població 081081 21 Serra, la Caseria
Unitat població 081081 22 Serra de Ca l'Esteper, la Urbanització
Unitat població 081081 23 Sot de la Coma, el Caseria
Unitat població 081081 24 Sot dels Nostris, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081081 Llissá de Vall
  • Després: 081081 Lliçà de Vall
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 Km2 125 m
  • Després: 10,83 Km2 125 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers

Índex [+]

Sou aquí: