Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,98 Km2
Altitud 745 m
Població (a 01-01-2019) 273 h
Litoral No
Capital Santa Eulàlia de Puig-oriol
Distància -
Codi ajuntament 0810940003

Divisió territorial postal

 • 08514

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081094 00 00 0 00 Lluçà
Entitat singular 081094 00 01 7 00 Lluçà - 47 46 93
Disseminat 081094 00 01 7 99 Lluçà -Disseminat- - 47 46 93
Entitat singular 081094 00 02 2 00 Santa Eulàlia de Puig-oriol - 87 93 180
Nucli 081094 00 02 2 01 Santa Eulàlia de Puig-oriol - 75 82 157
Disseminat 081094 00 02 2 99 Disseminat de Santa Eulàlia de Puig-oriol - 12 11 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081094 01 Lluçà Població
Unitat població 081094 02 Santa Eulàlia de Puig-oriol Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081094 Llussá
 • Després: 081094 Lluçà
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: -
 • Després: Lluçà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Lluçà
 • Després: Santa Eulàlia de Puig-oriol
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 53,50 Km2 751 m
 • Després: 52,98 Km2 745 m