Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,22 Km2
Altitud 461 m
Població (a 01-01-2019) 20573 h
Litoral No
Capital Manlleu
Distància -
Codi ajuntament 0811200000

Divisió territorial postal

 • 08560

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081120 00 00 0 00 Manlleu
Entitat singular 081120 00 01 7 00 Manlleu - 10314 10259 20573
Nucli 081120 00 01 7 01 Manlleu - 10157 10124 20281
Disseminat 081120 00 01 7 99 Disseminat de Manlleu - 157 135 292
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081120 01 Can Remissa Colònia
Unitat població 081120 02 Coromina, la Polígon industrial
Unitat població 081120 03 Font de Tarrés, la Urbanització
Unitat població 081120 04 Manlleu Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001
 • 04002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 17,20 Km2 461 m
 • Després: 17,22 Km2 461 m
2013-02-07 Alteració límits municipals
 • Abans: 17,22 Km2
 • Després: 17,22 Km2