Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 3,61 Km2
Altitud 96 m
Població (a 01-01-2020) 4820 h
Litoral No
Capital Martorelles
Distància -
Codi ajuntament 0811540003

Divisió territorial postal

  • 08107

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081154 00 00 0 00 Martorelles
Entitat singular 081154 00 01 7 00 Martorelles - 2435 2385 4820
Nucli 081154 00 01 7 01 Martorelles - 2426 2380 4806
Disseminat 081154 00 01 7 99 Disseminat de Martorelles - 9 5 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081154 01 Can Puig Urbanització
Unitat població 081154 02 Martorelles Vila
Unitat població 081154 03 Muntanyeta, la Urbanització
Unitat població 081154 04 Polígon Industrial de Martorelles, el Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081154 Martorellas
  • Després: 081154 Martorelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,60 Km2 96 m
  • Després: 3,61 Km2 96 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP34 Mollet del Vallès