Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 468 m
Població (a 01-01-2019) 700 h
Litoral No
Capital Masies de Roda, les
Distància -
Codi ajuntament 0811670005

Divisió territorial postal

 • 08510

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081167 00 00 0 00 Masies de Roda, les
Entitat singular 081167 00 02 2 00 Cases Noves, les - 96 93 189
Nucli 081167 00 02 2 01 Cases Noves, les - 96 93 189
Entitat singular 081167 00 03 8 00 Disseminats - 87 90 177
Disseminat 081167 00 03 8 99 Disseminats -Disseminat- - 87 90 177
Entitat singular 081167 00 04 3 00 Esquerda, l' - 23 19 42
Nucli 081167 00 04 3 01 Esquerda, l' - 23 19 42
Entitat singular 081167 00 05 6 00 Fontanelles - 80 77 157
Nucli 081167 00 05 6 01 Fontanelles - 80 77 157
Entitat singular 081167 00 06 9 00 Vicenç, el - 69 66 135
Nucli 081167 00 06 9 01 Vicenç, el - 69 66 135
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081167 01 Cases Noves, les Raval
Unitat població 081167 02 Esquerda, l' Raval
Unitat població 081167 03 Fontanelles Raval
Unitat població 081167 04 Serrat del Vicenç, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 081167 Masías de Roda, las
 • Després: 081167 Masies de Roda, les
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: -
 • Després: Masies de Roda, les
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,40 Km2 516 m
 • Després: 16,45 Km2 468 m
2013-02-07 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,45 Km2
 • Després: 16,45 Km2
2015-02-26 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,45 Km2
 • Després: - Km2