Saltar al contingut principal

081173 Masies de Voltregà, les

Característiques generals
Valor
Superfície 22,38 Km2
Altitud 533 m
Població (a 01-01-2019) 3141 h
Litoral No
Capital Masies de Voltregà, les
Distància -
Codi ajuntament 0811730008

Divisió territorial postal

  • 08508

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081173 00 00 0 00 Masies de Voltregà, les
Entitat singular 081173 00 01 7 00 Borrissola - 11 11 22
Nucli 081173 00 01 7 01 Borrissola - 8 6 14
Disseminat 081173 00 01 7 99 Disseminat de Borrissola - 3 5 8
Entitat singular 081173 00 02 2 00 Masies de Voltregà, les - 26 22 48
Disseminat 081173 00 02 2 99 Masies de Voltregà, les -Disseminat- - 26 22 48
Entitat singular 081173 00 03 8 00 Colònia Lacambra, la - 0 1 1
Nucli 081173 00 03 8 01 Colònia Lacambra, la - 0 1 1
Entitat singular 081173 00 04 3 00 Conanglell - 45 43 88
Disseminat 081173 00 04 3 99 Conanglell -Disseminat- - 45 43 88
Entitat singular 081173 00 05 6 00 Despujol, el - 313 332 645
Nucli 081173 00 05 6 01 Despujol, el - 313 332 645
Entitat singular 081173 00 06 9 00 Gallifa - 21 18 39
Disseminat 081173 00 06 9 99 Gallifa -Disseminat- - 21 18 39
Entitat singular 081173 00 07 5 00 Gleva, la - 526 534 1060
Nucli 081173 00 07 5 01 Gleva, la - 505 514 1019
Disseminat 081173 00 07 5 99 Disseminat de la Gleva - 21 20 41
Entitat singular 081173 00 08 1 00 Poble-sec, el - 250 281 531
Nucli 081173 00 08 1 01 Poble-sec, el - 249 279 528
Disseminat 081173 00 08 1 99 Disseminat del Poble-sec - 1 2 3
Entitat singular 081173 00 09 4 00 Pou, el - 3 5 8
Disseminat 081173 00 09 4 99 Pou, el -Disseminat- - 3 5 8
Entitat singular 081173 00 10 8 00 Quintanes - 9 11 20
Disseminat 081173 00 10 8 99 Quintanes -Disseminat- - 9 11 20
Entitat singular 081173 00 11 5 00 Sant Miquel d'Ordeig - 4 7 11
Disseminat 081173 00 11 5 99 Sant Miquel d'Ordeig -Disseminat- - 4 7 11
Entitat singular 081173 00 12 0 00 Vinyoles - 343 325 668
Nucli 081173 00 12 0 01 Vinyoles - 319 305 624
Disseminat 081173 00 12 0 99 Disseminat de Vinyoles - 24 20 44
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081173 01 Barcons Urbanització
Unitat població 081173 02 Borrissola Caseria
Unitat població 081173 03 Can Bondia Caseria
Unitat població 081173 04 Can Peio Llogarret
Unitat població 081173 05 Carrer de Sant Isidre, el Raval
Unitat població 081173 06 Colònia Lacambra, la Colònia
Unitat població 081173 07 Conanglell Raval
Unitat població 081173 08 Despujol Caseria
Unitat població 081173 09 Gallifa Masos
Unitat població 081173 10 Gleva, la Població
Unitat població 081173 11 Oristà Llogarret
Unitat població 081173 12 Poble-sec, el Barri
Unitat població 081173 13 Pou, el Masos
Unitat població 081173 14 Quintanes, les Masos
Unitat població 081173 15 Sant Miquel d'Ordeig Masos
Unitat població 081173 16 Serrat d'Ordeig, el Llogarret
Unitat població 081173 17 Serretes, les Colònia
Unitat població 081173 18 Vinyoles d'Orís Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081173 Masías de Voltregá, las
  • Després: 081173 Masies de Voltregà, les
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,30 Km2 533 m
  • Després: 22,38 Km2 533 m
2007-03-15 Canvi de capital
  • Abans: Can Bondia
  • Després: Masies de Voltregà, les